SZJA 1% | 2019-03-29

IDÉN SE FELEJTSE EL!

AJÁNLJA FEL

2018. évi SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (SZJA) 1 %-át 

Társulás Cserépfalu Jövőjéért  egyesületnek! 

székhelye: 3413 Cserépfalu, Körtés u. 9. 

adószám: 18146011-1-05

Egyesületünk 2010 nyarán alakult.

Az Egyesület célja: önkéntes társadalmi tevékenység keretében óvni és ápolni kívánja Cserépfalu és Bükkalja kulturális örökségét és értékeit, hagyományait, jellemző táji, természeti és épített értékeit, szellemi és tárgyi javait. Munkálkodni kíván a környezet és a gazdasági fejlődés összhangjának megteremtése érdekében. Részt kíván venni a község kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődési irányainak meghatározásában, valamint a testedzés, az egészséges életmód népszerűsítésében

Amennyiben egyéb támogatást szán nekünk, bankszámlaszámunk: MKB Bank Zrt.  10300002-10549711-49020014

Cserépfalu, 2019. március

Köszönettel

Dr. Szkárosi Endre elnök