Egyesület története

2010 tavaszán a falun belül élénk érdeklődés kísért egy, a Berezdtetőre tervezett beruházást. Néhány ember akkor elhatározta, hogy egy batyus szalonnasütést hirdet meg Cserépfalu eme legszebb helyére, a Berezdtetőre, a kilátó mellé, ahol majd lehetőség nyílik a beszélgetésre is. Vagy ötvenen jöttek el a helyiek közül, és ott, e hangulatos alkalommal, a sülő szalonna és a helyi bortermelők által hozott bor mellett merült fel az a gondolat, hogy egy egyesületet kellene alapítani. Amelynek célja többek között az lenne, hogy Cserépfalu és környezete természeti és épített értékeit védje és megvédje, s hogy részt vegyen a község társadalmi és gazdasági fejlődési irányainak meghatározásában – de legalábbis a róluk való társadalmi párbeszédben.

2010. július 10-én volt az egyesület alakuló ülése, amelyen 16 fő jelent meg, többségében helyi lakosok, néhányan pedig, Cserépfalut második otthonuknak tekintő ”cserépszívűek”, akik sok időt töltöttek és töltenek a faluban.

Ez alkalommal szükségképpen döntést hoztunk az egyesület nevéről, megválasztottuk a tisztségviselőket, és megszavaztuk az alapszabályt. Első elnökünk Dr. Szász Tibor, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára lett.

Az egyesületet a Miskolci Bíróság a 11.Pk.60.164/2010. számú végzésével jegyezte be 2010. szeptember 9-én.

A Társulás Cserépfalu Jövőjéért valóban igyekezett – s ma is igyekszik - részt venni a falut érintő döntések, fejlesztések, a környezetvédelmi kérdések, a helyi kultúra ápolása és fejlesztése körüli teendőkben, vitákban, a lehetséges egyetértés formálásában, illetve Cserépfalu jóhírének öregbítésében.

2015-től az Egyesület elnöke Dr. Szkárosi Endre egyetemi tanár, az elnökség tagjai: (Kangyi) Dósa László és Virág András.