Céljaink

Részlet az Egyesület Alapszabályából

  1. Az  Egyesület célja:

Az egyesület önkéntes társadalmi tevékenység keretében óvni és ápolni kívánja Cserépfalu és a Bükkalja kulturális örökségét és értékeit, hagyományait, jellemző táji, természeti és épített értékeit, szellemi és tárgyi javait. Munkálkodni kíván a környezet és a gazdasági fejlődés összhangjának megteremtése érdekében. Részt kíván venni a község kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődési irányainak meghatározásában, valamint a testedzés, az egészséges életmód népszerűsítésében

2. Céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

- kulturális és információs, kommunikációs tevékenység,

- közösségi hagyományok újjáélesztése, ápolása,

          - a kulturális és természeti értékek iránti ismeretek bővítése, az érdeklődés felkeltése, kiszélesítése,

          - önkéntes munkát végez a környezet- és természetvédelem terén,

          - felvilágosító munka a környezeti nevelés fejlesztésében,segíteni a környezettudatos, természetbarát szemlélet terjedését,

          - segíti a falu polgárait a közügyekben való tájékozódás, az információk terjedése, a döntések nyilvánosságának szélesebb megteremtésében,

          - részt vesz a testedzés és az egészséges életmód népszerűsítésében,

          - fenti feladatok megoldása érdekében együttműködik más szervezetekkel.