Dokumentumok

Alapszabály

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Cserépfalu Községi Önkormányzat 2018. évi támogatásának elszámolása

1. A Cserépfalvi Emlékszoba látogatottságának növelése

Cserépfalu Községi Önkormányzata és a Társulás Cserépfalu Jövőjéért egyesület között 2018. április 3. napján létrejött támogatási szerződésben foglaltak alapján az Önkormányzat vállalta, hogy 100.000,- Ft.  összeggel támogatja a Cserépfalvi Emlékszoba látogatottságának bővítését.

Az egyesület e cél elérése érdekében szerződést kötött Halász Judit könyvtárossal, hogy 2018. április 1 – 2018. december 31 között előre egyeztetett ünnepnapokon részben telefonos ügyeletellátásával, részben tárlatvezetéssel biztosítja a Cserépfalvi Emlékszoba látogathatóságát.

A rendelkezésünkre álló keret szűkössége miatt arra koncentráltunk, hogy a többnapos ünnepeken, illetve a nyári turistaszezon alatt minél több alkalom nyíljon a látogatásra a helyieknek és a községbe látogatók számára. 

Összesen 14 alkalommal látott el ügyeletet, illetve tárlatvezetést Halász Judit. Néhány  ünnepnapon társaságunk is vállalta, hogy ügyeletet tart.

A mellékelt megbízási szerződés és átvételi elismervények alapján bruttó 73.500,- Ft. megbízási díj illette megbízottat, amelyből nettó 52.329,- Ft került kifizetésre. A különbözet befizetésre került a NAV részére, mint SZJA, nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás. Ezen túlmenően az egyesület szociális hozzájárulási adót is fizetett, melynek összege 12.900,- Ft. volt, ami így összesen 86.400,- Ft.  

 

A látogatók által a vendégkönyvbe beírt elismerő szavak mutatják, hogy az emlékszoba létrehozása fontos ügy volt és megerősített bennünket abban, hogy a későbbiekben is törekednünk kell arra, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon. Ezért több, vendégházzal rendelkező cserépfalui szállásadóval konzultálva, elkészítettünk a Garamond nyomdával egy A5-ös, figyelemfelhívó promóciós anyagot (mellékelve), amelyben felhívjuk a figyelmet a Cserépfalvi Emlékszobára, melyet szeretnénk, ha a Cserépfaluban és a környékbeli községekben szintén szállásadással foglalkozók fixen kihelyeznének.

A fenti promóciós anyag költsége 24.003,- Ft. volt (számla mellékelve), amellyel együtt így, az önkéntes munkán kívül,  110.403,- Ft-ot költött egyesületünk a Cserépfalvi Emlékszoba látogatottságának növelése érdekében.  

 

Összegezve:

                                                           bruttó összeg  szociális hozzájárulás             összesen Ft

Megbízási szerződés alapján                         73.500,-          12.900,-                      86.400,-

Garamond 91 Kft.                                          24.003,-                                              24.003,-

Eger, Vörösmarty út 89.                   

Összesen                                                                                                                 110.403,-

 

2. Cserépi Trapp futóversenyek

2018. 07. 09. napján került jóváírásra 200.000,- Ft. a Társulás Cserépfalu Jövőjéért egyesület bankszámláján, amely összeggel az Önkormányzat a Cserépi Trapp szervezésében augusztusban rendezett futóversenyt, illetve a hagyományos Mikulásfutást kívánta támogatni. A Társulás Cserépfalu Jövőjéért egyesület, amelynek tagjai között több „Trappos” személy megtalálható, vállalta a rendezvények pénzügyi lebonyolítását.

A 2018. augusztus 6. napján megrendezett nagysikerű Cserépi Trapp futóverseny összköltsége több mint 370.000 Ft. volt, ebből az önkormányzat felé összesen 160.811,- Ft. értékű számlákat számolunk el.

2018. december 8-án került megrendezésre, az immár hagyományos Mikulás-futás, amely költségéből 39.920,- Ft. értékű számlát számolunk el az önkormányzat felé.

 

Szállító                              Számlaszám        Megnevezés               br. összeg            fiz.mód

 

Jura-Plussz Kft.                201801712           érmek, kupák               140.261,-            átutalás

3482 Borsodivánka

Majoros Dávid e.v.     NJ6EB9197043              hűtőbérlés                15.000,-             Kp.

Eger, Maklári út 5.                           

Nyírzem  Zrt.           A01901211/134/00002      élelmiszer                   5.500,-              Kp.       Kisvárda, Szent László út 38.

Concy Kft.                   RHAEB3236719          érmék (fa), szalag      39.920,-             Kp.

Eger, Zalár J. út 5-7.

Összesen:                                                                                          200.731,- Ft.

 

Összegezve a Cserépi Trapp által szervezett két futásra az Önkormányzat 200.000,- Ft. támogatását a fentebb részletezett és jelen elszámoláshoz mellékelt számlák alapján számoljuk el, melyek összértéke 200.731,- Ft.   

 

Cserépfalu, 2019. január 28.

 

………………………………………………

Dr. Szkárosi Endre

Társulás Cserépfalu Jövőjéért - elnök