-

AJÁNLJA FEL

2017. évi SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (SZJA) 1 %-át 

EGYESÜLETÜNKNEK!

Társulás Cserépfalu Jövőjéért  3413 Cserépfalu, Körtés u. 9. 

adószám: 18146011-1-05

Egyesületünk 2010 nyarán alakult.

Az Egyesület célja: önkéntes társadalmi tevékenység keretében óvni és ápolni kívánja Cserépfalu és Bükkalja kulturális örökségét és értékeit, hagyományait, jellemző táji, természeti és épített értékeit, szellemi és tárgyi javait. Munkálkodni kíván a környezet és a gazdasági fejlődés összhangjának megteremtése érdekében. Részt kíván venni a község kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődési irányainak meghatározásában, valamint a testedzés, az egészséges életmód népszerűsítésében

Amennyiben egyéb támogatást szán nekünk, bankszámlaszámunk: MKB Bank Zrt.  10300002-10549711-49020014

Cserépfalu, 2018. február

Köszönettel

Dr. Szkárosi Endre elnök

 

Tárlatvezetés a Cserépfalvi Emlékszobában

Január 13-án, szombaton délután sor került az első szervezett tárlatvezetésre a Cserépfalun újonnan kialakított emlékszobában. Az emlékszobát gondozó Társulás Cserépfalu Jövőjéért egyesület időről időre bemutató tárlatvezetést rendez, hogy a látogatók közvetlenebbül és élményszerűen tájékozódhassanak a falu szülöttjének, a magyar könyvkiadás kiemelkedő alakjának, Cserépfalvi Imrének az életéről és munkásságáról. Az Egyesület elnöke, Dr. Szkárosi Endre egyetemi tanár, irodalomtörténész világította meg az érdeklődők számára a kiállítás főbb vonalait, az életmű különböző érdekes állomásait, összefüggéseit, a Cserépfalvi Kiadó legfontosabb szerzőit. Külön érdekességet kínált az interaktív számítógépes anyag szemléltetése – amely értelemszerűen jóval több és kiterjedtebb információ megjelenítésére képes, mint a pár négyzetméteres kiállítótér.

  Az első szervezett tárlatvezetést továbbiak fogják követni, amiről a szervezők időben értesíteni fogják a lakosságot, illetve a faluban tartózkodó látogatókat.